Priebeh saunovania a ochladzovania

SAUNOVANIE

▪         Saunujúci si sadne alebo ľahne na vyššie položenú lavicu v potiarni podľa individuálnej skúsenosti a znášanlivosti tepla.

▪         Najvhodnejšou polohou pri saunovaní je ľah s mierne zdvihnutými dolnými končatinami opretými o podložku, čím sa najlepšie podporuje krvný obeh.

▪         Hlava pri ležaní by mal byť mierne podložená dreveným podhlavníkom.

▪         Pri zmene polohy, predovšetkým z polohy v ľahu, sa treba pred opustením sauny na 1-2 minúty posadiť, aby sa cirkulácia prispôsobila vzpriamenej polohe, čím sa zabráni vzniku prípadných kolapsových stavov.

▪         V potiarni sa nesmie stáť ani pohybovať.

▪         Dĺžka pobytu v potiarni je individuálna: závisí od tolerancie tepla, výšky ležadla, osobných zvyklostí a mikroklimatických podmienok. U chorých musí dĺžku a spôsob saunovania určiť ordinujúci lekár. Pobyt v saune trvá priemerne 10 minút. V podstate by človek v saune mal byť tak dlho, kým sa celé telo neprehreje natoľko, aby saunujúci dosiahol pocit neodolateľnej túžby po ochladení.

▪         Zásadne sa vystríhame pred neprimerane dlhým pobytom v potiarni, ako to robia nesprávne motivovaní športovci alebo obézni ľudia, ak chcú dosiahnuť rýchle zníženie telesnej hmotnosti.

▪         Ku koncu pobytu v potiarni, 2-3 minúty pred jej opustením, sa urobí parný náraz: na rozpálené kamene na vyhrievacom telese sa vyleje 10-15 g vody na 1 m3 potiarne, ktorá sa okamžite premení na paru. Pozor pri tomto úkone hrozí obarenie ruky, preto sa má parný náraz robiť varechou s dlhšou rukoväťou. V niektorých prípadoch sa do vody pridávajú liečivé alebo rastlinné extrakty. Na tento účel sa nesmú používať olejové extrakty pre nebezpečenstvo vzniku požiaru, ale aj vzniku chemických zmien vyvolaných účinkom vysokej teploty. Para sa rýchlo usadzuje na povrchu tela v podobe drobných kvapiek, čo znásobí účinok tepelného nárazu a zosilní činnosť potných žliaz.

Priebeh saunovania

Škála na meranie vhodnosti prostredia v potiarni

Súčasťou saunovania (podobne ako je to v severských krajinách) môže byť aj šľahanie metličkami (brezové, dubové, eukaliptové a iné), ktoré vyvolá:

  •      mechanické dráždenie pokožky a zvýšenie cirkulácie vzduchu okolo tela zvyšuje prekrvenie pokožky, aktivitu svalstva a celého pohybového systému, čo sa prejaví zvýšením námahy srdca a prehĺbením dýchania,
  •      vstrebávanie éterických látok z vetvičiek do pokožky.
 

Namiesto halúzok je možné na mechanické dráždenie pokožky použiť rozličné žinenky, kefy a pod. Okrem prekrvenia pomáhajú odstraňovať odumreté a olupujúce sa povrchové časti, čo napomáha regenerácii pokožky.

OCHLADZOVANIE

Ďalšou fázou saunovania je ochladzovanie, ktoré nasleduje len pod podmienkou, že saunujúci sa dokonale prehrial a pociťuje neodolateľnú túžbu po ochladení. Pred ochladením saunujúci zmení polohu, aby sa krvný obeh prispôsobil polohe v stoji, a ležérnym krokom opustí potiareň. V ochladzovacích priestoroch, najlepšie na čerstvom vzduchu, by sa mal vydýchať, urobiť niekoľko hlbokých vdychov a výdychov, ktoré však netreba nadmieru predlžovať a prehlbovať, aby nedošlo ku kŕčom. Ochladzovacia fáza je pre organizmus veľmi zaťažujúca preto je potrebné zvoliť jeden zo spôsobov:

1 pobyt na čerstvom vzduchu - toto je najmiernejší a najpríjemnejší spôsob. Po krátkom výdatnom osprchovaní sa možno ochladzovať voľne na vzduchu, a to buď sedením, alebo miernym pohybom či pokojným prechádzaním najlepšie na tráve. Pri dlhšom sedení sa odporúča použiť dvojtretinový kúpeľ nôh teplý 39oC, pri ktorom voda siaha do výšky 1/3 predkolenia. Na tento kúpeľ sa nikdy nepoužíva studená voda, najmä pre možnosť vzniku kŕčov ciev a svalov na dolných končatinách, ako aj pre reflexné zmeny v ostatnom tele.

2. ochladzovanie vodou – teplota vody sa má pohybovať medzi 8-15oC. Ďalším miernym spôsobom ochladzovania je umývanie tela, sprchovanie alebo tzv. kneipovanie. Pri tomto spôsobe sa telo polieva vodou voľne vytekajúcou – nikdy nie pod tlakom, pretože hrozí nebezpečenstvo nepriaznivých cievnych reakcií, prípadne kolapsu. Sklon konca hadice (3/4,, k telu má byť 35-45o, aby voda nestriekala, ale aby sa voľne naširoko rozlievala po tele. Polievať sa začína vždy od nôh smerom k stredu tela polievanie sa zakončí pri srdcovej oblasti. Možno použiť i vodu z veda alebo inej väčšej nádoby, ale aj v tomto prípade treba zachovávať dostredivý spôsob polievania.

Najúčinnejšie, ale aj najnáročnejšie pre srdcovocievny systém je ochladzovanie v bazéne, v kadi, vo vani a pod. Pri ochladzovaní sa prudko zvyšuje krvný tlak a to v závislosti od stupňa teploty vody. Zásadne sa treba ponoriť po krk, hlava sa do vody neponára. Ak je na to dostatok priestoru, vo vode sa má voľne pohybovať, nie šantiť. Do vody sa nikdy neskáče.

3. ochladzovanie iným, menej bežným spôsobom – vyváľanie sa v čerstvom sypkom snehu alebo trenie celého tela snehom.

Ochladzovanie má trvať dovtedy, kým človek nezatúži po novom prehriatí. Nikdy sa pri ňom nesmie zjaviť nepríjemný pocit chladu, tým menej triaška. Ochladzovanie sa končí sprchovaním a osušením celého tela pred opätovaným vstupom do sauny. Ak človek pocíti, že má studené nohy, odporúča sa pred vstupom do sauny spomínaný teplý kúpeľ končatín.

Po ochladení nasleduje znova pobyt v potiarni. Tento cyklus prehriatia a ochladenia sa opakuje 2-3 razy. U začiatočníkov treba postupovať opatrnejšie: pobyt v potiarni majú byť kratšie, saunovanie sa začína na nižších laviciach a pri ochladzovaní sa požívajú miernejšie spôsoby. Dôležité je, aby sa pritom dosiahli potrebné individuálne pocity prehriatia, resp. ochladenia.

Saunovanie sa končí ochladzovacou kúrou tak, aby nevznikol nepríjemný pocit chladu, predovšetkým na dolných končatinách. Preto sa odporúča ukončiť túto procedúru ich teplým kúpeľom, aby nastalo reflexné prekrvenie kože celého tela, ktoré je spojené s príjemným pocitom.

Na ochladenie nadväzuje fáza odpočinku, a to posediačky alebo poležiačky. Pri ležaní je dôležité dbať na to, aby sa organizmus nepodchladil v chladných priestoroch. Súčasne sa telo nesmie zabaliť natoľko, aby nastalo ďalšie potenie. Dĺžka odpočinku sa určuje individuálne, ale nemala by byť kratšia ako pol hodiny. Pritom sa nevylučuje krátky a výdatný spánok. Správnym saunovaním sa má dosiahnuť príjemný pocit sviežosti. Ak sa objaví väčšia únava, metóda saunovania nie je správna.

Počas odpočinku sa odporúča doplniť straty tekutín pitím minerálnych vôd alebo ovocných štiav. Alkoholické nápoje sa nesmú požívať v priebehu ani po saunovaní. To isté platí o konzumácií energeticky výdatných jedál.

Pri nesprávnom saunovaní, napr. pri neúmerne dlhom pobyte v potiarni, môže vyniknúť porucha neurovegetatívnych funkcií, bolesť hlavy, mierne závraty, nepokoj, nespavosť a pretrvávajúce potenie.
NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.      Porovnanie cien na Pricemania.sk