Zdravotné kontraindikácie saunovania

relatívne:

vek nad 60 rokov, ak sa daná osoba ešte nesaunovala,

chronické zápalové choroby s nebezpečenstvom reaktivácie alebo s veľmi častými recidívami,

chronické choroby po prekonanej dekompenzácie,

hypertenzná choroba so systolickým krvným tlakom nad 29,9 kPa (220 mmHg) a diastolickým nad 16,0 kPa (120 mmHg) aj bez orgánových a organických zmien,

náchylnosť a tvorba orgánových kameňov,

absolútna:

sociálno-psychické: neodôvodnený, neprekonateľný strach, prípadne negatívny postoj k saunovaniu,

morálne, asociálne poruchy,

rôzne sexuálne úchylky,

chorobné stavy: všetky akútne a horúčkové chorobné stavy,

dekompenzácia chronických ochorení,

celková artérioskleróza s organickým poškodením telesných orgánov,

fixovaná hypertenzia s orgánovým poškodením,

infekčné a prenosné choroby, bacilonosičstvo a parazitárne ochorenia,

aktívna tuberkulóza,

opakujúce sa profúzne krvácania a náchylnosť na ne,

stavy po tromboflebitídach do 3 mesiacov a embolizačné choroby,

labilný diabetes mellitus s opakujúcou sa alebo trvalou acidózou,

kachexia a ťažké malnutričné syndrómy,

ťažký chronický alkoholizmus poruchami sociálnej adaptability,

chronické zápaly obličiek s masívnym nálezom v močovom sedimente,

zvýšená činnosť štítnej žľazy a tyreotoxikóza s orgánovým poškodením,

sekundárny glaukóm a očná hypotónia,

psychózy a psychopatie,

neliečená epilepsia alebo epilepsia so záchvatmi,

ťažké nervovovegetívne poruchy s časťou dekompenzáciou,

vek nad 70 rokov, ak sa daná osoba dosiaľ nesaunovala.

pri chorobách kostovosvalového systému:

aktívna reumatická horúčka,

akútne štádium systémového lupus erythematodes, polymyozitídy a dermatomyozitídy aj sklerodermie,

akútne štádium reumatickej artritídy s nestabilizovanou lokálnou i biochemickou a imunologickou aktivitou až do ustálenia vývja dysproteinémie,

akútne štádium chorôb kostrovosvalového systému,

akútne kompresívne koreňové syndrómy pri diskopatiách,

akútne segmentálne spondylitídy,

aktívna kortikoterapia,

akútne úrazy.

pri chorobách a poruchách nerovného systému:

epilepsia a epileptiformné záchvaty,

syringomyélia,

myasthenia gravis,

vaskulárna myelopatia,

centrálna plégia po cievnej mozgovej príhode,

extrapyramídové poruchy s abnormálnymi pohybmi,

Parkinsonova choroba,

aktúne zápalové choroby centrálneho, periférneho a vegetatívneho systému,

ťažké neurovegetatívne poruchy,

migérna,

pri chorobách obličiek a močových ciest relatívne kontraindikácie:

chronická glomerulonefritída s obmedzenou funkciou (bez príznakov aktivity),

skleróza obličiek s obmedzenou funkciou a diastolickým TK do 16,0 kPa (120 mmHg),

stavy po operáciách močových ciest (bez príznakov stázy moču a zápalovej aktivity).

pri chorobách obličiek a močových ciest:

akútny špecifický zápal obličiek a močových ciest,

akútny nešpecifický zápal obličiek a močových ciest,

akútna intersticiálna nefritída,

komplikovaná litiáza obličiek a močových ciest s poškodením funkcie obličiek alebo so stázou moču,

nádory obličiek a močových ciest,

edémy z hypoalbuminémie,

vodná a elektrolytová dysbalancia,

pri chorobách tráviacej sústavy:

všetky akútne a subakútne choroby tráviaceho systému,

chronický zápal pečene,

chronický zápal pankreasu,

kamene žlčových ciest a žlčníka s častými záchvatmi,

hnačkové stavy,

kolostómia a enterostómia,

nádory tráviaceho systému,

meléna a hemateméza.

Pri nesprávnom saunovaní, napr. pri neúmerne dlhom pobyte v potiarni, môže vyniknúť porucha neurovegetatívnych funkcií, bolesť hlavy, mierne závraty, nepokoj, nespavosť a pretrvávajúce potenie.

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.      Porovnanie cien na Pricemania.sk