Pec do saunyAko si zvoliť výkon pece (na tuhé palivo aj elektrickej)

Každý kto plánuje stavbu vlastnej sauny počas výberu vykurovacieho telesa dospeje k otázke, ako zvoliť výkon pece. V tomto článku sa Vám túto otázku pokúsime ozrejmiť.

V prvom rade je potrebné spomenúť, že stanovenie výkonu pece môže nastať až potom, čo presne vieme, akú saunu chceme postaviť, pretože práve veľkosť sauny, jej konštrukcia a umiestnenie sú faktormi, ktoré ovplyvňujú konečný výkon pece. Výrobcovia pecí udávajú ku každému výrobku výkon a veľkosť sauny, pre ktorú je táto pec vhodná.

Pri nesprávnom zvolení výkonu pece môže dôjsť ku dvom stavom:

1. pec bude príliš silná – takáto pec Vám saunu bez problémov vykúri. Nevýhodou je, že pec má zbytočne veľkú spotrebu (palivového dreva, alebo elektrickej energie) a zaberá miesto v saune.  Pri inštalácii výkonnejšej  pece je potrebné dodržať  väčšie bezpečnostné vzdialenosti od horľavých materiálov čo zmenšuje priestor pre umiestnenie lavíc a podobne.

2. pec bude mať slabý výkon – toto je zrejme bežnejší a zároveň nebezpečnejší prípad nesprávneho zvolenia výkonu pece. Nebezpečné je to, že slabá pec bude pri vykurovaní  nadmerne namáhaná. Ohnisko, alebo elektrické špirály takejto pece budú pri vykurovaní sauny nadmerne namáhané, čím sa skracuje ich životnosť a tiež hrozí nebezpečenstvo ich poškodenia a následného požiaru.  Pec s poddimenzovaným výkonom Vám saunu buď vôbec nevykúri, alebo ju s vypätím všetkých síl dokáže vykúriť avšak za neprimerane dlhý čas, čo môže byť v konečnom dôsledku energeticky náročnejšie, ako keby bola v saune umiestnená výkonnejšia pec.

Ako sme spomenuli v úvode pri stanovovaní správneho výkonu berieme na zreteľ tri základné faktory:

Veľkosť sauny resp. potiarne – toto je základný parameter, kedy vychádzame z vnútorného objemu miestnosti potiarne v m³, pričom objemom sauny máme na mysli čistý objem celej miestnosti aj s lavičkami a samotnou pecou.

Konštrukcia sauny – výkon pece ovplyvňujú všetky neodizolované povrchy, ako sú okná, murované časti stien, presklené, alebo neizolované dvere. Pri stanovovaní výkonu pece vypočítame celkovú plochu, ktorú tieto povrchy zaberajú v m2. Následne k objemu sauny pripočítame za každý 1 m2neizolovanej plochy1,25 m³ objemu.

Umiestnenie sauny – v tomto prípade berieme na vedomie, kde sa sauna nachádza. Pokiaľ sa sauna nachádza vo vykurovanom resp. temperovanom priestore tak sa nič nedeje. Avšak ak sa sauna nachádza v nevykurovanom priestore, alebo sa jedná o samostatne stojacu stavbu je potrebné celkový objemu sauny vynásobiť koeficientom 1,25.

Ak teda budete stavať saunu v nevykurovanej prístavbe domu povedzme o objeme 8 m³, ktorá bude mať presklené dvere s plochou 0,8 m2 a jeden jej roh bude tvoriť neodizolovaná murovaná priečka s plochou 6  m2. Konečný objem sauny potrebný pre stanovenie výkonu pece vypočítate tak, že objem sauny vynásobíte koeficientom 1,25, keďže sauna stojí v nevykurovanom priestore a pripočítate8,5 m³ (6,8*1,25=8,5), za neodizolované časti konštrukcie. Vyberiete si teda pec, ktorá je určená pre veľkosť sauny 18,5 m³ (8*1,25 + 8,5 = 18,5).

Výrobcovia uvádzajú vždy rozsahy veľkostí sáun k jednotlivým typom pecí, ktoré sa navzájom prelínajú. Neodporúča sa vybrať si pec, pre saunu, ktorej objem je v hornej úrovni tohto rozsahu – teda napríklad pre našu namodelovanú saunu by prichádzali do úvahy dve pece prvá pre sauny o objeme 10 –20 m³a druhá pre sauny o objeme 12 –24 m³. Správne by sme si mali zvoliť druhú pec, ktorá je vhodná pre sauny o objeme 12 –24 m³.

Takto zvolená pec Vám bude naozaj dlho slúžiť, pretože jej jednotlivé časti nebudú nadmerne namáhane a čas pre vykúrenie sauny bude aj počas tuhých mrazov krátky.
NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.      Porovnanie cien na Pricemania.sk